OVER GRENZEN, wereldpremière op 5 mei 2017 AINSI

Stichting Maastrichtse Componisten

De Stichting Maastrichtse Componisten heeft als doel de schoonheid en kwaliteit van muziek, geschreven door componisten uit de stad Maastricht en haar wijde omgeving, voor het voetlicht te brengen. Zij realiseert dit door aansprekende activiteiten te organiseren of aansluiting te zoeken bij andere initiatieven om daar composities van kunstenaars die een duidelijke relatie hebben met de stad Maastricht en haar omgeving, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Kijk voor al onze projecten onder het menu-kopje 'activiteiten' .
Het Elisabeth Strouven Fonds presenteerde onlangs het jaarverslag 2016: www.elisabethstrouvenfonds.nl. Ook de Maastrichtse Componisten komen voor in het jaarverslag van het Elisabeth Strouven Fonds (met een filmpje op pagina 21). Sinds 2013 hebben wij een plek in het pijlerprogramma van deze stichting. Met de ruimhartige financiële ondersteuning van het Elisabeth Strouven Fonds is een situatie ontstaan waarmee we ons van uit een meer ontspannen houding kunnen inzetten om projecten op te tuigen waarmee we ons culturele erfgoed kunnen laten klinken en nieuw erfgoed initiëren. Met als uitgangspunten kwaliteit, samenwerking, interdisciplinariteit en vernieuwing. Wij beseffen ons terdege hoe bevoorrecht we zijn en hechten grote waarde aan de jaarlijkse evaluatiemomenten met het Elisabeth Strouven Fonds waarin zij ons vooral stimuleren te blijven nadenken over onze positie en onze waarden voor de maatschappij en vooral te blijven vernieuwen.
Op vrijdag 15 september staat onze productie 'Over Grenzen' in AINSI Maastricht binnen het Festival Musica Sacra Maastricht. Wij hopen dat veel mensen het theater weten te vinden, de muzikale en theatrale voorstelling is het meer dan waard.

U kunt ons al steunen vanaf €10 met een Mestreechter Steerke

Graag komen wij in contact met mensen die ons initiatief een warm hart toedragen en ons willen steunen.

Met dank aan

Wij danken onze Fondsen, Sponsoren, Begunstigers, Mestreechter Steerkes en ons trouwe publiek.


Voor een overzicht van onze Fondsen, Sponsoren, Begunstigers en Mestreechter Steerkes verwijzen wij u graag door naar onze sponsoren pagina.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief